Cumhuriyetimizin 100. Yılına Doğru

tarafından
2013
Cumhuriyetimizin 100. Yılına Doğru

“Uçurumun kenarında yıkık bir ülke, türlü düşmanlarla kanlı boğuşmalar… Yıllarca süren savaş, ondan sonra içerde ve dışarda saygı ile tanınan yeni vatan, yeni sosyete, yeni devlet ve bunları başarmak için arasız devrimler…” İşte Ata’mız böyle özetliyordu Türk Devrimi’ni. Kısacık ömrüne kattığı sayısız zaferler, zamanının ötesinde başarmış olduğu çeşitli inkılaplarla kurduğu bu yeni devlet, Türkiye Cumhuriyeti, onun için az zamanda yaptığı çok ve büyük işlerin en yücesiydi.

O, sonsuz azim ve kararlılığıyla yürüttüğü ardı arkası kesilmeyen inkılaplarını, “İşte bu senin hazinen, ilelebet koruyup kollayacaksın, varlığının ve geleceğinin yegâne temeli Cumhuriyettir!” diyerek biz Türk gençliğine miras bırakmıştır. Bizler de Cumhuriyetimizi onun hiçbir zaman yitirmedim dediği gibi umutla, dur durak bilmeden koruyup daha ileriye taşımak için çabalamalıyız. Onun; karakteri yüksek, çalışkan ve zekidir dediği Türk milleti ve biz gençleri, yine onun sonsuz mirasının 98. yaşını coşkuyla kutlayacağız.

Cumhuriyetimizin temel niteliklerinin ne kadar değerli olduğunu anladığımız bu günlerde Ata’mızın da belirttiği gibi gaflet ve dalalet içinde bulunanlar olabilir. Laiklik gibi, Cumhuriyetimizin değiştirilemez maddeleri gibi birçok konu bazı kişi ve gruplar tarafından belirli aralıklarla tartışmaya açılsa da hepsinin nafile bir çaba içerisinde olduğu ortadadır. Cumhuriyetimizin mihenk taşı kurumlarının içini boşaltanlar, onların başkanları, koltuklarını Cumhuriyete borçlu olan kimi kişiler türlü türlü yanlışlara düşmüş olabilirler. Kendi çıkarlarını ve zenginliklerini korumak adına Cumhuriyete ihanet etmiş olabilirler.

Tüm bunlara rağmen şu bilinmelidir ki; bizler, Türk Gençliği, Ata’mızın mirasını ne koşul altında olursa olsun sonsuza kadar koruyacağız. Bizler Ata’sının izinde, onurlu, gururlu, başı dik ve heyecanı yüksek Türk Gençliğiyiz. Onun öğretilerinin ışığında geleceğe umutla bakan, damarlarındaki asil kandan aldığı kudretle yetişmiş, hep ileriyi hedefleyen Atatürk Gençliği olarak bizler ebediyete akıp giden her yılın ardından 98. yaşını kutladığımız Cumhuriyetimizi nice 98’lere eriştirmek için durmadan ve yılmadan çabalayacağız.

Yaşasın Cumhuriyet!

Eren Güçlükol

ODTÜ ADT