• Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Türkiye’de Yargı Güvenilirliği Üzerine Basın Bildirisi

e-Posta Yazdır PDF

Günümüzde çağdaş toplumlar açısından ideolojiler ve uluslar üstü olarak değerlendirilen ve birbirini tamamlayan insan hakları ve demokrasi kavramlarının varlığından söz edebilmek için öncelikle hukukun üstünlüğü ve adaletin tahakkuk ettiğine dair inancın toplumda yerleşmesi gerekmektedir. Ne yazık ki ülkemizde, Ergenekon ve Balyoz davalarında yaşanan gelişmeler sonucunda kamuoyunda yargılama süreçlerinin adil bir biçimde yürütülmediğine ve bu davaların arkasında siyasi irade olduğuna dair kanılar artmıştır. ODTÜ Atatürkçü Düşünce Topluluğu olarak, demokrasinin en önemli sacayaklarından biri olan yargının güvenilirliğinin tartışmaya açık bir hale gelmesinin demokrasinin yerleşmesi ve geleceği açısından sorun yaratacağını düşünmekteyiz.

Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan, içerisinde pek çok gazetecinin de bulunduğu dava sanıklarının kamuoyunda tartışma yaratan delillere dayanılarak uzun bir süredir yargılanması ve tutukluluk sürelerinin neredeyse cezaya dönüşmesi rahatsızlık vericidir. Öncelikle belirtmek gerekiyor ki tutuklama kararı temelinde bir tedbirdir. İnsanların kaçma ve delilleri karartma şüphesinin somut olgulara dayandırılmasının ardından tutuklanmaları hukuken meşrudur. Ancak tutuklu olan sanıkların neyle yargılandıklarını bilmeden yıllarca hapishanede yatması düşündürücüdür. Aynı zamanda bazı yayın organlarının, sanıkların hakkında suçları sabitleşmeden hüküm giymişler gibi yayınlar yapmaları masumiyet karinesi ilkesine zarar vermektedir.

Ergenekon davası çerçevesinde gerçekleştirilen bu son dalga Türkiye’de basın özgürlüğü hakkında zaten yerleşmiş olan soru işaretlerini arttırmıştır. Gazetecilere yönelik davaların yayılması, tutuklanmaların artması ve gazetecilerin hedef haline getirilmesi, kamuoyunda yarattığı rahatsızlığın yanında uluslararası camiada da demokrasimizin eleştirilmesine sebep olmuştur. Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü tarafından 2001 yılında hazırlanan Basın Özgürlüğü Endeksi’nde 178 ülke arasında 101. sırada olan Türkiye’nin, şimdi 138. sıraya kadar düşmüş olması Türkiye adına utanç vericidir. Demokrasinin temel prensiplerinden olan ifade ve basın özgürlüğünün bugün tartışılır hale gelmesi, Sayın Başbakan tarafından “ileri demokrasi”nin hedef olarak gösterildiği ülkemizde, demokrasinin ilerisi bir yana yalın halinden dahi uzakta olduğumuza yönelik bir değerlendirme yapabilmemizi mümkün kılmaktadır.

Türkiye’deki hukuk sisteminin artık ciddi bir reforma ihtiyacı olduğu toplumun her kesimi tarafından dile getirilmektedir. Ergenekon ve Balyoz soruşturmaları ile tekrardan çarpıcı bir şekilde gündemimize gelen; cezaya dönüşen tutukluluk süresi, yargılama süresince sanıkların onurunun zedelenmemesi ve haklarının korunması için gereken özenin gösterilmemesi Türkiye’nin uzun yıllardan beri var olan ve dile getirilen bir problemidir. 12 Eylül 2010 günü gerçekleşen halk oylamasının öncesinde yargıyı kendine düşman ilan eden iktidar partisinin kamu vicdanını rahatsız eden bu gelişmelere cevap olarak yargının bağımsızlığından bahsetmesi samimiyetten uzaktır. Yaşanılanlar yargı reformu adı altında yapılanların ihtiyacı karşılamadığını göstermekle birlikte yargıya duyulan güveni daha da sarsmaktadır. Yargı sistemine güvenmeyen bir toplumun asla demokratik bir toplum olamayacağı aşikârdır. Bu sebeple öncelikle iktidar partisi ve yargı mensupları olmak üzere tüm toplumun bu konuda duyarlı olması gerekmektedir.

ODTÜ Atatürkçü Düşünce Topluluğu olarak adaletin gerçekleşmesi için yasal süreçlere saygıyla ve sabırla yaklaşılması gerektiğinin bilincindeyiz ancak yukarıda yaptığımız değerlendirmelerden de anlaşılacağı üzere Ergenekon ve Balyoz Davalarına ilişkin güven kaybını ve tepkilerin artmasını olağan karşılamaktayız. Kamu vicdanı rahatsızdır. Dolayısıyla bu davaların başka amaçlar ve hesaplar için kullanıldığına yönelik şüphelere yol açan uygulamalara son verilmesi ve davaların en kısa zamanda sonuçlandırılması, acil bir zorunluluk haline gelmiştir.

 

yazarlar

ozgenacar27 Mart 2015
Özgen Acar
'YOLSUZLUK ALGISI!'


Cumhuriyet

1

yazar146 26 Mart 2015 
Özgür Mumcu
DAİMİ DİKTATÖR


Cumhuriyet

2

ezgi basaran 200x20025 Mart 2015 
Ezgi Başaran
ARINÇ-GÖKÇEK KAVGASININ GİZLEDİĞİ ASIL NOKTA

Radikal

3

butunyazilar


Genel

Toplantılar

Röportajlar

Kütüphane

Yitirdiklerimiz

Topluluk Odası

Seçtiğimiz Yazılar

Dergi

Atatürkçü Düşünce Topluluğu Kültür İşleri Müdürlüğü ODTÜ Ankara 06531 / Telefon: 0 312 210 60 11 / Faks: 0 312 210 79 50